Cửa hàng gas – Đại Lý gas Tỉnh Phú Yên

Hệ thống Cửa hàng gas – Đại Lý gas tỉnh Phú Yên

CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ SĐT
Cửa hàng Xăng dầu số 1 Thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Tạ Văn Kiên Cửa hàng trưởng 02573.846423
Cửa hàng Xăng dầu số 2 Số 157 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Âu Kỳ Tiến Cửa hàng trưởng 02573.823303
Cửa hàng Xăng dầu số 3 Đường Lê Lợi, Phường 4, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Ng. Hữu Sinh Cửa hàng trưởng 02573.824251
Cửa hàng Xăng dầu số 5 Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên Phạm Việt Thức Cửa hàng trưởng 02573.889123
Cửa hàng Xăng dầu số 6 Thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Đỗ Cao Bền Cửa hàng trưởng 02573.847069
Cửa hàng Xăng dầu số 7 Thôn 2, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Huỳnh Ngọc Tĩnh Cửa hàng trưởng 02573.531136
Cửa hàng Xăng dầu số 8 Thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, Tx.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Nguyễn V Lập Cửa hàng trưởng 02573.711321
Cửa hàng Xăng dầu số 9 Khu phố Phước Lý, Phường Xuân Yên, Tx.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Lưu Đăng Thọ Cửa hàng trưởng 02573.875299
Cửa hàng Xăng dầu số 10 Thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Ng Khánh Toàn Cửa hàng trưởng 02573.865325
Cửa hàng Xăng dầu số 11 Khu phố Bình Thạnh, Phường Xuân Đài, Tx.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Ng. Văn Hiến Cửa hàng trưởng 02573.743109
Cửa hàng Xăng dầu số 12 Thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, Tx.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Hoàng Anh Thắng Cửa hàng trưởng 02573.721045
Cửa hàng Xăng dầu số 14 Thôn Trường Xuân, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Ng. Tr. An Diên Cửa hàng trưởng 02573.767847
Cửa hàng Xăng dầu số 15 Thôn Bình Chánh, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Ng. Văn Đức Cửa hàng trưởng 02573.866295
Cửa hàng Xăng dầu số 16 Thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Đỗ Minh Chánh Cửa hàng trưởng 02573.755894
Cửa hàng Xăng dầu số 17 Thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Đỗ Văn Sỹ Cửa hàng trưởng 02573.782222
Cửa hàng Xăng dầu số 18 Km 9, Thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Ng Văn Dũng Cửa hàng trưởng 02573.793246
Cửa hàng Xăng dầu số 20 Km 1320, Quốc lộ 1A, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Ng Thành Tiến Cửa hàng trưởng 02573.790309
Cửa hàng Xăng dầu số 21 Km 12+700, Quốc lộ 25, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên Ng.H.Ngọc Thạch Cửa hàng trưởng 02573.881599
Cửa hàng Xăng dầu số 22 KP Trường Xuân, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Hán Anh Tuấn Cửa hàng trưởng 02573.767179
Cửa hàng Xăng dầu số 23 Thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Hà Xuân Thành Cửa hàng trưởng 02573.863863
Cửa hàng Xăng dầu số 24 KP4, Phường Phú Lâm, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Đinh Trung Định Cửa hàng trưởng 02573.863864
Cửa hàng Xăng dầu số 25 KP1, TT Hai Riêng, H.Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Ng. Ánh Hồng Cửa hàng trưởng 02573.863865
Cửa hàng Xăng dầu số 27 QL1A, Thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An Đỗ Trọng Toản Cửa hàng trưởng 02573.863867
Cửa hàng Xăng dầu số 28 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Nguyễn V Quyết Cửa hàng trưởng 02573.863868
Cửa hàng Xăng dầu số 29 QL1A, xã Xuân Thọ 2, Tx.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Ng Trung Toán Cửa hàng trưởng 02573863869
Cửa hàng Xăng dầu số 31 Thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Phạm Văn Bảy Cửa hàng trưởng 02573.863871
Cửa hàng Gas DMN số 1 Số 235 Trần Hưng Đạo, phường 4, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Ng Quang Hiệp Cửa hàng trưởng 02573.824581
Cửa hàng Gas số 2 Đường Lê Thành Phương, P2. Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Phạm Hoài Việt Cửa hàng trưởng 02573.836954
ĐẠI LÝ
Cở sở Hùng Thọ 20 Nguyễn Văn Cừ, P.7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Thọ Chủ hộ KD 02573.841987
Cơ sở KD Trần Quốc Nhuận Thôn Mỹ Phụng, xã Xuân Lộc, Tx Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Trần Quốc Nhuận Chủ hộ KD 01699285523
Cửa hàng gas Ngọc Hùng Thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, Tx.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ KD 0982711104
Cửa hàng LPG Chai Hải Âu Thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, Tx.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Võ Ngọc Hải Chủ hộ KD 01678060202
Hộ KD gas Đoàn Thanh Hòa Thôn 3, xã Xuân Hải, Tx.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Đoàn Thanh Huy Chủ hộ KD 02573.720030
Hộ KD gas Phạm Quang Huy Sơn Thọ, Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên Phạm Quang Huy Chủ hộ KD 0948093048
Hộ KD Nguyễn Văn Minh Thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc, Tx Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Nguyễn Văn Minh Chủ hộ KD 01678852394
Đại lý gas Hoa Tùng 34 Lương Văn Chánh, P4, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Nguyễn Ngọc Tùng Chủ hộ KD 02573.824642