ĐẠI LÝ GAS PETROLIMEX HUYỆN SÓC SƠN

Danh sách đại lý gas Petrolimex SÓC SƠN

Mọi chi tiết xin L/H Tổng đài gọi gas

 

DANH SÁCH ĐẠI LÝ GAS PETROLIMEX HUYỆN SÓC SƠN

Cửa hàng Xăng dầu số 96
Địa chỉ: Xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
Cửa hàng trưởng:Nguyễn Mai Hưng
Điện thoai:04.38 843 276
Email:chxd96.kv1@petrolimex.com.vn

Cửa hàng Xăng dầu số 98
Địa chỉ: Khu D, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
Cửa hàng trưởng:Trần Đăng Phúc
Điện thoai:04.38 852 431
Email:chxd98.kv1@petrolimex.com.vn

Cửa hàng mới Sóc Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 2
Cửa hàng trưởng:
Điện thoai:
Email:

Cửa hàng Xăng dầu số 95
Địa chỉ: Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
Cửa hàng trưởng:Nguyễn Hữu Tuấn
Điện thoai:04.38 840 938
Email:chxd95.kv1@petrolimex.com.vn

Cửa hàng Xăng dầu số 94
Địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyên Sóc Sơn, TP Hà Nội
Cửa hàng trưởng:Nguyễn Duy Dũng
Điện thoai:04.35 962 085
Email:chxd94.kv1@petrolimex.com.vn

Cửa hàng Xăng dầu số 97
Địa chỉ: Km 41 QL3, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
Cửa hàng trưởng:Đào Thị Liên
Điện thoai:04.38 843 508
Email:chxd97.kv1@petrolimex.com.vn