Các vật phẩm khuyến mại khi khách hàng mua bình gas

QUÉT MÃ ĐỂ NHẬN KHUYẾN MẠI

 

 

 

 

 

 

01 . Tạp Dề

 

 

Mỗi khi nấu nướng nên sử dụng tạp dề để tránh dầu mỡ, nước bắn ra trong quá trình nấu nướng

 

02 . Lót tay

 

 

 

03 . Hộp giấy ăn

 

04 . Khăn lau tay

 

05 . Áo mưa (Hết)

 

06 . Mã giảm giá

 

07 . Đế Lót Nồi