Đại lý gas petrolimex Hà Tĩnh

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 29 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (039) 385-5183 – Fax: (039) 385-8968

Email: hatinh@petrolimex.com.vn

Website: gaspetrolimex.com